Historikk

Blikkenslagermester Lars Eriksen AS har drevet i 30 år. På disse årene er det skjedd mye med teknikker verktøy, materialer og ikke minst bruk av data. Som medlem av vår bransjeorganisasjon har vi glede av å bli informert om nyheter.

Arbeidstilsynet har de seneste årene spilt en viktig rolle hva angår sikkerhet på arbeidsplassen. En arbeidsulykke er ikke ønskelig for noen, og regler om HMS, helse, miljø og sikkerhet, er velkomne for oss som arbeider på tak. Vår styrke er å være en trygg leverandør der kvalitet er svært viktig faktor.

Huseiers 10 bud for vedlikehold

1. Det er ditt ansvar at bygningen din er i god stand

2. Unngå taklekkasje

3. Pass på at takrenner og nedløp fungerer som det skal

4. Reparer pipa over tak

5. Fjern løst murverk på vegg og gesims

6. Sørg for at puss og maling sitter godt fast og er av riktig type

7. Ta vare på vinduene

8. Fjern trær og annet vegetasjon som kan skade bygget

9. Ikke inviter råtesoppen hjem

10. Sikre bygningen mot brann